Sta cookies toe
Deze website maakt gebruik van cookies voor instellingen en andere functionaliteit. U kunt hierover lezen op onze cookie-regeling pagina.

Disclaimer

Door middel van deze website wil de HyperHidrosisKliniek u informeren over haar kliniek en de behandelingen die daar worden uitgevoerd. De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk en niet commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. De HyperHidrosisKliniek spant zich in de om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De HyperHidrosisKliniek sluit iedere aansprakelijkheid voor de op deze website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of behandeling door een arts. Daar ieder menselijk lichaam uniek is en de behandelend medisch specialist een behandeling voorschrijft die bij uw situatie past kan de gekozen behandeling afwijken van de op deze website beschreven procedures. Wij adviseren u dan ook altijd een afspraak te maken met een medisch specialist om te horen wat mogelijk is.

Deze website kan links bevatten naar websites die door andere partijen dan de HyperHidrosisKliniek worden beheerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. De HyperHidrosisKliniek heeft geen zeggenschap over of enige andere invloed op deze sites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Persoonsgegevens

Door middel van het gebruik van de contactformulieren is het mogelijk om informatie op te vragen bij de HyperHidrosisKliniek of een afspraak te maken. Hiervoor vragen wij u uw naam, adres, telefoon- of faxnummer, geslacht en e-mailadres aan ons door te geven. De HyperHidrosisKliniek legt deze gegevens vast in haar database. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij de HyperHidrosisKliniek daartoe op grond van de wet verplicht is. De HyperHidrosisKliniek verzamelt en beheert deze gegevens om:

 

  • u eventueel de gewenste informatie toe te kunnen zenden
  • contact met u op te kunnen nemen voor een afspraak (indien door u gewenst)


Uw gegevens zullen worden bewaard totdat u zich bij ons afmeldt.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, geluid en html-codes, behoren toe aan de  HyperHidrosisKliniek (dan wel haar licentiegevers) en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik van deze website mag niets van deze website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de HyperHidrosisKliniek.

Ervaringen

Ervaring van Liz

Toen ik 15/16 jaar was werd ik mij bewust van mijn zweethanden. Toen ik 21 jaar werd begon ik te merken dat ik sociale gelegenheden wel eens vermeed door mijn zweethanden. Handjes schudden was al jaren mijn grootste angst. Er kwamen uiteindelijk meer angsten bij zoals contant afrekenen, mijn bestek vasthouden tijdens het eten, schrijven op papier, het stuur in de auto vasthouden en zo nog meer. Ik realiseerde me dat de zweethanden niet vanzelf weggingen en binnen twee weken was het intakegesprek. Ik heb toen pas voor het eerst aan mijn ouders en mijn vriend verteld dat ik last had van zweethanden en dat ik er iets aan wilde laten doen. Ze hebben het nooit gemerkt maar vonden het een goed idee. Na het intakegesprek werd de operatie gepland op 27 augustus. Mijn ouders en mijn vriend zijn meegegaan naar Groningen en Froukje ving ons op en zorgde ervoor dat we ons op 't gemak voelde. Ze konden lekker koffie drinken en bij mij wachten tot ik aan de beurt was dat was heel fijn. Na de operatie werd ik wakker met warme droge handen in plaats van koud en klam. Ik ben 7 dagen thuisgebleven en ik heb geen pijn gehad. Alleen de eerste twee dagen een beetje druk op mijn borst. Ik heb geen moment spijt gehad van mijn operatie en ben nu heel gelukkig met mijn droge handen! Ik durf mezelf nu meer open te stellen naar anderen toe en daar ben ik de Hyperhidrosis kliniek heel dankbaar voor.